D O H D ** Dispuut om het dispuut **

Manifesto
30 mei 1996

** Missie: **

Bij gebrek aan een verenigingsleven gaan we met dit dispuut proberen al het losse zand wat nog binding voelt met de vereniging te winnen voor een botte deconstructie van M.C.G.V. Stack .

In beginsel ligt de aandacht op het alledaagse voorkomen van M.C.G.V. Stack . De publiciteitskant is sinds de vorige besturen steeds meer in beeld gekomen. De activiteiten-commissie viert een levendig bestaan. De aanwezigheid van M.C.G.V. Stack als inwoner van het RC laat echter nog wat te wensen over. Hierin is al verandering aan het komen. De verhuizing naar de nieuwe locatie is een goede gelegenheid en biedt tevens de mogelijkheid om dit nog veel beter aan te pakken.

De verbijsterend saaie en botte omgangsvormen zoals die bekend zijn onder de meeste (ex-)bezoekers van M.C.G.V. Stack zijn een doorn in het oog en dit asociaal gedrag roept de nodige vraagtekens op. Dat moet toch beter kunnen?


voet 1.
sociale activiteiten, niet direct aan Hacken, Geek'en en Nerd'en verbonden.
voet 2.
als kleinste bestaande eenheid binnen de vereniging.
voet 3.
langs andere dan de bewandelde wegen de vereniging doen opleven.

** Motto: **

Die had je niet zien aankomen, hè?

** Hoe? **

DOHD gaat zijn andere hersenhelft gebruiken om de rollen op te heffen en hopelijk nieuwe activiteiten op te starten en oude te stimuleren. Nieuwe activiteiten door de leden vanuit de bij vele onbekende hersenhelft, de miljoenen gespannen actieve neuronen die vragen om afgevuurd te worden en ons scheppende vermogen te stimuleren

Een greep uit onze gereedschappen om ons doel in de breedste zin te (helpen) verwezenlijken:

... en ander --voornamelijk-- subversief gedrag, want dat spreekt de revolutionair in ons nou eenmaal aan. Te denken valt aan sample vervuiling en ook eikels bashen volgens vertrouwde BOFH standaard.
voet 4.
Wat is Charlotte Gainsbourg toch een schatje hè?
voet 5.
je-weet-wel... de stuff...

** Wie? **

Iedereen die zich identificeert en geen middel schuwt om zonder respect voor geijkte regels met dit dispuut het hogere doel na te streven. DOHD kent echter alleen actieve leden. Dood hout zal gesnoeid worden. (100% milieuvriendelijke recycling)

** Geïnteresseerd? **

DOHD is te bereiken onder: dohd@stack.nl voor closet-anarchists, maar je bent natuurlijk niet bang om in het openbaar je geloof in dit dispuut kenbaar te maken en wel in stack.flame
Terug naar de indexpagina.